Палеонтология, Paleontology, Ammonit.ru Палеонтология, Paleontology, Ammonit.ru
Логин
Пароль

Регистрация

Забыли пароль?

 | Палеонтология, палеонтологический портал "Аммонит.ру" |   English version of paleontological portal Ammonit.ru |  Места находок | Геохронологическая шкала | Типы окаменелостей |

 | Виртуальный палеонтологический музей | Публикации | Новости палеонтологии | Пользователи  | Палеонтологические тэги |  

ПРИБОРЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР (ГЕОЛОГІЯ, ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ)

Автор: mmural

Рубрика: Палеонтологические публикации

ПРИБОРЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР
(ГЕОЛОГІЯ, ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ)

Роман Лещух, Галина Гоцанюк, Михайло Мураль

Львівський національний університет імені Івана Франка,
79005 Львів, вул. Грушевського, 4


Основним об’єктом геологічної екскурсії для учасників всеукраїнської конференції молодих учених “Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу та розшуків корисних копалин”, яка відбудеться 9 жовтня 2010 р, буде Приборжавський кар’єр мармуризованих вапняків. Кар’єр розташований у північно-західній частині Українських Карпат, які в загальній структурі Карпатської гірської споруди займають найбільшу, їх центральну частину. Довжина українського сегмента становить 240 км, ширина – 100 - 110 км. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід.Основним ланцюгом є Полонинно-Чорногірські Карпати, масиви яких підняті на 1 800 – 2 000 м. Висоти хребтів змінюються за простяганням – зростають з північного заходу на південний схід, де є найвищі вершини українського сегмента Карпат – Говерла (2 061 м), Петрос (2 020 м), Піп Іван (2 022 м) та ін. Геологічно Українські Карпати займають проміжне положення між Східними (Румунськими) і Західними (Польськими, Словацькими, Чеськими) Карпатами разом з ними утворюють важливий елемент північного відгалуження Альпійської складчастої системи.
У структурі Карпатської гірської споруди виділяють два головні елементи – Зовнішні (Флішові) і Внутрішні Карпати (Татро-Вепориди). На території України розміщені головно Зовнішні Карпати, а Внутрішні, що добре виражені далі на захід, занурені тут на великі глибини й визначені свердловинами лише у фундаменті Закарпатського прогину. З півночі Карпати обмежені Передкарпатським передовим прогином, у структурі якого чітко виділені дві зони – Внутрішня (Бориславсько-Покутська) і Зовнішня (Більче-Волицька), які різко відрізняються між собою історією геологічного розвитку, а отже і формаційним змістом. Перша закладена на флішовій основі, друга – на опущеному краю Східно Європейської платформи.
У будові Зовнішніх Карпат виділяють три структурно-тектонічні зони – Скибову, Чорногірсько-Дуклянсько-Кросненську, Рахівську, а у Внутрішніх – Пенінську, Мармароську, Закарпатський прогин і Мармароський кристалічний масив (рис. 1).
Приборжавський кар’єр розміщений на території Пенінської зони (або зони Скель) яка є складною структурно-тектонічною спорудою. Повторюючи конфігурацію Карпатської дуги, Пенінська зона вузькою смугою тягнеться більш ніж на 500 км від Віденського басейну через усі Західні Карпати до Румунії на південному сході (рис.2).
Цей структурно-тектонічний елемент протягом мезозойської і кайнозойської ер відігравав дуже важливу роль у геологічному розвитку Карпат, а також у становленні їхньої сучасної структури. Пенінська зона розділяла дві області – Зовнішні і Внутрішні Карпати (рис. 3).
Численні скельні виходи юрських вапняків є характерною ознакою цієї структурно-тектонічної одиниці. Щодо природи походження цих вапняків серед карпатських дослідників тривалий час була жвава дискусія. Існували два протилежні погляди: одні геологи вважали скелі корінними виходами вапняків у ядрах антиклінальних структур, а на думку інших, – ці скелі є звичайними тектонічними відторженцями, що винесені з великих глибин у процесі вертикальних рухів. Тепер уже нема жодних сумнівів щодо помилковості трактування походження скель як ядер антикліналі.
У межах Українських Карпат Пенінська зона представлена фрагментарно – лише її південно-східним закінченням. На нашій території вона у вигляді окремих виходів відслонена в басейнах рік Уж, Латориця, Боржава і повніше, суцільною смугою – у басейні р. Лужанки.
За понад 150-річну історію геологічного вивчення Українських Карпат, у тому числі їхньої складової – юрських відкладів, чітко виділено три періоди, які суттєво відрізняються між собою за масштабами досліджень. Упродовж першого періоду геолого-палеонтологічні дослідження проводили спорадично і, головно, на не значних площах та окремих ділянках Закарпаття, яке на той час було в складі Австро-Угорської держави. Одним з перших, юрські відклади тут описав Ф. Гауер (1854). Вагомий внесок у вивчення цих відкладів також зробили А. Альт (1858), Л. Шайноха (1881), Ф. Почепни (1885), Г. Запалович (1886), В. Уліг (1900), Г. Веттерс (1905), К. Папп (1916) та ін.
Умовні позначення:

Рис. 1. Схема тектонічного районування Українських Карпат:
1 – основний насув Карпат; 2 – границі між зонами; 3 – південно-західний край Східно-Європейської платформи; 4 – розривні порушення. Структурно-фаціальні одиниці: I – Східно-Європейська платформа; зони: II – Зовнішня (Більче-Волицька) Передкарпатського передового прогину; III – Внутрішня (Бориславсько-Покутська) Передкарпатського передового прогину; IV – Скибова; V – Кросненська; VI – Чорногорська; VII – Дуклянська; VIII – Рахівська; IX – Магурська; X – Мармарошська; XI – Пенінська; XII – Мармарошський кристалічний масив; XIIІ – Закарпатський прогин.

Рис. 2. Тектонічна карта Карпат (за В.В. Глушко): 1 – зовнішня облямівка Карпат та передгірського прогину (складчасті та платформові структури); 2 – Передкарпатський передовий прогин: Зз – Зовнішня зона, Вз – Внутрішня зона; 3 – переклінальний прогин Східних Карпат; 4 – Зовнішні (Флішеві) Карпати: Ск – Скибова зона, Сб – Субсілезька зона, Сл – Сілезька (Кросненська) зона, М – Магурська зона, Д – Дуклянська зона, Ч – Чорногорська зона, Р – Рахівська зона, Т – зона Таркеу; 5 – Пенінська зона; 6 – Мармарошська зона; 7 – Мармарошський кристалічний масив; 8 – підняття гір Апусені; 9 – палеогенова облямівка Трансільванської западини; 10 – Південні Карпати; 11 – 13 – Внутрішні Карпати: 11 – давні кристалічні ядра Західних Карпат, 12 – мезозойські структури Татрид, Вепорид, Гемерид; 13 – внутрішньокарпатські палеогенові депресії: Ж – Жилинська, Пд – Підгальська, Лп – Липтовська, Лв – Левочська; 14 – внутрішньокарпатські неогенові депресії: Вб – Віденський басейн, П – Подунайська западина, ПС – Південнословацька западина, К – Кошицька западина, СС – Східнословацька западина, Пн – Панонська западина, Т – Трансільванська западина; 15 – Мішкольцьке горстове підняття; 16 – неогенові ефузиви; 17 – зовнішня межа (насув) Флішових Карпат; 18 – інші розривні порушення (насуви, скиди, підкиди).


Рис. 3. Панорама Приборжавського кар’єру.Упродовж другого етапу, який тривав з початку ХХ ст. і до його середини, геологічні дослідження тут проводили спеціалісти різних держав, які тимчасово окуповували цей регіон. У Закарпатті такі роботи вели угорські та чехословацькі дослідники, а на північному схилі Українських Карпат – польські. За цей період окремі наукові праці опубліковані В. Скриживаніком, В. Шпачеком, Д. Андрусовим, А. Матейкою (1929 - 1931), З. Паздро (1934).
Після ІІ Світової війни спорадичним вивченням юрських відкладів почали займатись геологи Московського геолого-розвідувального інституту та Московського університету (А. Богданов, В. Славін, М. Муратов та ін.). Вони категорично заперечували покривну будову не лише Карпатської гірської споруди, а також Альп, уважаючи, що Карпати мають порівняно примітивну будову, а саме: існує дві антиклінальні зони і між ними синклінальна зона. Таке трактування геологічної будови регіону, його тектоніки, заперечення "цих міфічних насувів" суттєво гальмувало всебічне геологічне вивчення Українських Карпат. Московські геологи грунтуючись на простій антиклінальній будові Карпат, уважали юрські відклади корінними і пов’язували їх з ядрами великих антикліноріїв. З урахуванням цього трактували загальну геологічну будову регіону, будували палеотектонічні та палеогеографічні реконструкції, прогнозували пошуки та розвідку корисних копалин тощо.
Водночас геологічними дослідженнями цього регіону займалася невелика група львівських геологів – Р. Ладиженський, О. Вялов, Я. Кульчицький. Вони принципово по-іншому бачили загальну геологічну будову цієї території. Головним у львівських геологів був поділ Українських Карпат на структурно-фаціальні зони, обмежені значними насувами. Прихильники цього напряму продовжували розвивати ідеї, висловлені на початку ХХ ст. французьким вченим М. Люжоном щодо насувної будови Альп і підхоплені та застосовані щодо Карпат австрійськими геологами М. Лімановським, В. Улігом та іншими, тобто тих дослідників, які вважали юрські вапняки безкореневими велетенськими олістолітами (у тім числі й Приборжавський кар’єр), які внаслідок інтенсивних вертикальних і горизонтальних тектонічних рухів були перевідкладені в молодші відклади. Молодші відклади переважно представлені утвореннями верхньої крейди, або палеогену.
З 60-х років ХХ ст. з’явилося декілька цікавих праць, що стосувалися палеонтологічного обгрунтування стратифікації та визначення відносного палеонтологічного віку юрських відкладів Пенінської зони і, зокрема, розрізів, розритих у Приборжавському кар’єрі. В публікаціях С. Круглова разом з палеонтологами В. Гаврилишиним, Т. Калініченко, Г. Кримгольцем, Є. Мічаговою на підставі вивчення амонітів і белемнітів обгрунтовано наявність у цьму кар’єрі майже всіх стратонів юрської системи.
В останнє десятиріччя детальним монографічним вивченням найважливішої для стратифікації та кореляції юрських відкладів решток групи палеоорганнізмів – амонітів – займаються Г. Гоцанюк і Р. Лещух. Ортостратиграфічну групу для розмежування розрізів та встаноалення відносного віку порід юрської системи – белемнітів – досліджує М. Мураль. Зокрема Г. Гоцанюк і Р. Лещух уперше монографічно описали та опублікували понад 40 видів амонітів, на підставі яких також уперше встановлено 11 хронозон, підготовлено нову стратиграфічну схему юрських відкладів Пенінської зони (табл. 1).
Треба відзначити, що в Приборжавському кар’єрі нема єдиного безперервного розрізу юрської системи. Тут наявні вже цілком вироблені окремі блоки порід, складені хаотично розкиданими різновіковими велетенськими брилами лейасу, догеру і мальму. Лише на підставі окремих відслонень, які надійно схарактеризовані палеонтологічно, побудовано зведений розріз юрських утворень Приборжавського кар’єру(табл. 2).
У Пенінській зоні складчастості. яка відповідала б середземноморській фазі, не було. Можна припустити, що в цей час лише піднялася Пенінська кордильєра, яка з сеноману до пізнього турону почала постачати екзотичний матеріал у Пенінський седиментаційний басейн, що був північніше від неї. Найважливішою крейдовою фазою в Пенінській зоні (в її західній частині) була субгерцинська, її ільзедерська підфаза (між раннім і пізнім сантоном), а також підфаза вернігеродської (між сантоном і кампаном) і ресенської (між раннім і пізнім кампаном). Саме у ярмутських верствах верхньокампансько-маастрихтського віку і є основна маса юрських олістолітів (скель).
У Приборжавському кар’єрі зібрано велику кількість решток різноманітних груп палеобіоти, серед яких амоніти (рис. 4, 5), белемніти (рис. 6), брахіоподи (рис. 7).


Рис. 4. Рис. 5.Рис. 6. Рис. 7.

Добавить в избранное

Постоянный адрес публикации:
Permanent link:

HTML-ссылка на публикацию:
HTML-link to this page:


Публикация создана 10 марта 2012 года

Если вы хотите оставить комментарий,
вам нужно зарегистрироваться (или авторизоваться, если вы уже зарегистрированы)

Комментарии:

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65657">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65657</a>

Добавить в избранное

0

Интересная публикация! Только, пожалуйста, вставьте рисунки:)

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 18:44:05

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65673">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65673</a>

Добавить в избранное

4.1

я так понимаю что этот текст рассчитан на украинских пользователей, так вот для автора: не разумею я тут как Карпати простягаються и куда они простягаються тоже не разумею, давайте нам сейчас Андреас прошпрехает, а потом bruno62 что нить залечит и будем мы тут глазами хлопать с умным видом!

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 20:34:43

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65674">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65674</a>

Добавить в избранное

1

Справедливо замечено.

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 20:44:57

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65677">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65677</a>

Добавить в избранное

1.5

Ну в целом я думал правило хорошего тона приходить на сайт и общаться там на самом распространенном языке этого сайта, мы же не пишем на англ.сайтах по русски,все иностранные граждане на нашем сайте так же стараются общаться на русском (спасибо им за это- в чужой монастырь никто не лезет со своим уставом.), Бруно использует язык международного общения - английский.
Публикация наверно очень интересная,но понять ее затруднительно, в этом случае.

Уважаемый an999aa64 безусловно прав.

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 20:51:12
отредактирован 10 марта 2012 года в 20:52:02

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65695">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65695</a>

Добавить в избранное

2

Оригинал - вещь абсолютно необходимая в зоне досягаемости. Хотя бы для того, чтобы можно было провериться при сомнениях в пребывании переводчика в состоянии адеквата.
Но для прочей серости непроцарапанной - предпочтительно иметь дубляж в форме перевода. Иначе угнетает, примерно как просмотр фильма с титрами.

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 21:58:23

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65678">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65678</a>

Добавить в избранное

2.3

I think that not all visitors of our web-site can read this text. If you do not know Russian or do not want to use it, may be better to write text in English? :)

А если серьезно - я ничего не имею против украинского языка, немецкого, французского или любого другого. Но какую цель преследует человек, выкладывая свою публикацию в Интернет? Я думаю, что он стремится к распространению информации - хочет, чтобы его текст прочитали и поняли. Но в данном случае его, к сожалению, без Гугл-транслейта не поймет 90% посетителей сайта. Лучше все-таки писать либо по-русски, так как этот язык все-таки понятен большинству жителей бывшего Союза, либо по-английски, так как это международный язык общения и в некотором роде в наше время - основной язык науки.

И к сожалению публикация выглядит очень неряшливой, это стоило бы исправить. Картинок нет, с датами странности - вот в самом начале: "Основным объектом геологической экскурсии для участников всеукраинской конференции молодых ученых ... которая состоится 9 октября 2010 г" - сейчас все-таки 2012 год наступил.

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 21:02:57

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65689">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65689</a>

Добавить в избранное

1.5

В незалэжной, та самостийной своё летоисчисление...:-)( видимо статейка старая, а переработать лень. как была так и влепили )

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 21:42:58

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#74073">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#74073</a>

Добавить в избранное

0

Карбон 5 балов не 12

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 18 апреля 2012 года в 09:24:43

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65696">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65696</a>

Добавить в избранное

0

_________________________________________________________
"...которая состоится 9 октября 2010 г" - сейчас все-таки 2012 год наступил.
_________________________________________________________

Поскольку, судя по всему, запощён оригинальный - неадаптированный - текст статьи, то и должно быть в исходном виде. Разве что желательно на видном месте разместить все выходные данные.

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 22:02:15
отредактирован 10 марта 2012 года в 22:02:31

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65697">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65697</a>

Добавить в избранное

0

Вот я тоже так понял, поискал взглядом исходные данные, но не нашел.

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 22:03:57

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65698">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65698</a>

Добавить в избранное

0

Тяжело с ходу в тонкости врубиться...
А что касаемо вставки картинок - сие есть не тупое занятие. Видимо, автору не помешала бы конкретная помощь.

комментарий 4 уровня

Комментарий создан 10 марта 2012 года в 22:05:55

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65731">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65731</a>

Добавить в избранное

0

и я бы картинки посмотрел с удовольствием, тем более белемнитами столько лет занимаюсь, а эту публикацию не знаю :)

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 00:08:31

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65771">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65771</a>

Добавить в избранное

1

Граждане, ну что за ерунда?

Человек разместил приличную статью в тему. Надо полагать, она не на каждом шагу валяется.
Для нормального размещения на любом непривычном ресурсе нужен какой-никакой опыт.

Вопрос: какого рожна за это ставить минусы? Не стыдно?

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 12:27:54

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65806">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65806</a>

Добавить в избранное

0.5

Комментарий удалён

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 14:57:48

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65810">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65810</a>

Добавить в избранное

1

Давайте не будем обижаться друг на друга из-за языка! Насчет понимания, ладно, если не может автор по-другому, есть действительно электронные переводчики, прочитаем. Но мне в первую очередь не нравится такой подход - вывалить на сайт текст по методу "Ctrl+C - Ctrl+V" откуда-то, небрежно, не отредактировав рисунки, даты, не указав где это было опубликовано - и гордо удалиться после этого. Если автор по советам читателей все это подправит, я ему первым поставлю плюс. Я согласен, что с первого раза разобраться с интерфейсом сайт сложно, главное не бросать текст кое-как недоделанным.


комментарий 3 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:09:20

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65812">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65812</a>

Добавить в избранное

0

+100500
По-моему пора обсудить вопрос о ликвидации оценок для комментариев. Точнее отрицательных оценок. Положительные можно оставить как заменитель всяких "Классная ракушка!!!111один". А тот кто не согласен, пусть высказывается словами.

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:30:59

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65813">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65813</a>

Добавить в избранное

0

Комментарий удалён

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:31:37

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65819">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65819</a>

Добавить в избранное

0

Послушайте и меня. Если на то и пошло, то любой из Вас, открывая публикацию, на каком-бы языке она не была напечатана, даже на незнакомом, сверху страницы высвечивает-"язык этой страницы" (пишется язык)- "хотите перевести ее?" -"перевести" -"нет" (да). Так этим можно и воспользоваться и прочитать любой текст. Вы же не заклевали Bruno, когда он все пишет по-английски или по-французски? Как-же - иностранец!!! Так почему Вы показали себя с такой нездоровой стороны?! Играете в плюсики-минусики. Возьмите спокойно объясните человеку, что нужно, какие правила, если надо подскажите, но не ату его ату! Стыдно господа хорошие. Парень старался, написал монографию на том языке, в стране которой он живет, а Вы ....

комментарий 4 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:48:41

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65821">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65821</a>

Добавить в избранное

1

О том, нужны минусы на сайте или нет мы в стопятьсотый раз говорить не будем, хватит. А с публикацией - да кто вам всем сказал, что его заминусовали за язык??? Публикация сделана небрежно, может быть потому, что автор еще не разобрался в сайте, может быть потому что и не хотел разобраться, не знаю. Но будь она на русском языке, вы бы что, ставили бы ей высокую оценку? Давайте сейчас загоним ее на первое место, пожалуйста, от этого картинки в ней не появятся, упоминание места публикации тоже. Давайте все-таки подождем автора.

комментарий 5 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:54:31

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65824">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65824</a>

Добавить в избранное

0.5

"да кто вам всем сказал, что его заминусовали за язык???"
Да никто не знает, за что был поставлен каждый из минусов. Потому что минусы это просто минусы. Но поскольку были изложены и претензии к языку, видимо какая-то часть минусов поставлена за язык.

комментарий 6 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:06:23

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65826">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65826</a>

Добавить в избранное

1.8

Знаете,я пока домой шел думал ответить или нет. Я чужд разным там нац движениям и т.д. Но совесть не позволяет промолчать.
Есть такая штука глаболизация, есть мировые языки- русский язык там. ВСЕ.
Не надо тут аппелировать к братьям славянам (знаем их плавали уже с ними тысчу лет). Это грязный прием. Но русские и тут промолчат, мы терпеливые ж.
Второе - текст сделан небрежно - картинки бог с ними, автор не разобрался, запросто допускаю. А зато просто тупо скопировал. молодец какой, зато на языке оригинала(!!) Народ в восторге. Оригинал конечно нужен только его бы просто указать по ссылке. Но по факту автору просто было лень и печатать и редактировать. Это факты.
Плюсы и минусы глупости (всмысле игры в них) большинству я думаю на них все равно. Можете банить (если видите возжигание) или минусить мне на минусы тоже все равно.

Просто обидно стало,неприятно.
Еще и китайский ставят ниже украинского судя из вашего текста, какой еще язык Вы не приемлите? Давайте уж тогда объективно ага, чем китайский хуже?

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:09:42
отредактирован 11 марта 2012 года в 16:12:57

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65829">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65829</a>

Добавить в избранное

0

Уважаемый Hyaena вы отрицаете что мы славяне и как понять "
Не надо тут аппелировать к братьям славянам (знаем их плавали уже с ними тысчу лет). Это грязный прием" эту фразу? А ведь Александр писал что сайт становится международным или вы тут отрицать будете, а если так то толерантность в двойне должна присутствовать.

комментарий 4 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:21:38

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65837">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65837</a>

Добавить в избранное

1

Так же Вы тут писали про интеллигентность. Скажите пожалуйста у на вот тут Бруно пишет на английском, а почему не на французском? Хотя французский мировой язык - дык вот, потому что он интеллигент и понимает что на английском его легче понять. Все довольны, бучи никакой нет и так на любом другом "международном" сайте. Почему до этого все украинцы писали на русском? Все же было нормально до этого, согласитесь и вдруг внезапно, такое дело.
Я просто думаю есть ряд неписанных правил и они соблюдались- чисто интуитивно. Все друг друга уважали.
Не поймите привратно у меня полно родственников на Украине, и я считаю Украину очень хорошей страной- многому можно нам поучится у нее.а вы к нам так, ай яай яй! Автора статьи кстати никто не обзывал и не "опускал ниже плинтуса" как Вы тут написали.

комментарий 5 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:42:40

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65840">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65840</a>

Добавить в избранное

0

У меня тоже родственники и друзья в России имеются,и я тут против россиян ничего не писал, а писал я о том что можно было бы легче обяснить человеку и еслиб мне так написали каряво по украински с претензиями я бы обиделся.

комментарий 6 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:53:56

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65841">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65841</a>

Добавить в избранное

0.5

Извините, но я не уловил сути поста. Особенно его вторую часть.
А я Вас и не обвинял что вы что то против РФ имеете,я высказался в том плане что я не националист.
И вообще Марк Твен считал что самая безобразная и нехорошая черта у людей - это патриотизм, когда его не будет на Земле будет мир. Думается он прав на все 100%

комментарий 7 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 17:01:21

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65842">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65842</a>

Добавить в избранное

1.5

Держите мою руку и если считаете нужным жмите...

комментарий 8 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 17:06:54

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65844">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65844</a>

Добавить в избранное

1.5

Запросто. Жму с удовольствие. Хорошо что мы сошлись на Марке Твене :) Думаю стоит прекратить дискуссию во избежании эскалации конфликта раз такое дело!

комментарий 9 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 17:11:11

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65859">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65859</a>

Добавить в избранное

0.5

Подобные обсуждение оценок будут подниматься на сайте еще не один раз по причине их справедливого/не справедливого трактования каждым из участников сайта. Обсуждения будут продолжаться до тех пор пока не будет создан единый свод правил "что можно/что нельзя". Это снежный ком и чем больше новых пользователей, тем больше будет таких обсуждений.

ps категорически против предложения Homer по отмене минусов за комментарии тк на сегодняшний день - это единственный механизм по борьбе с флудом и грубостью на сайте!

комментарий 10 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 17:55:28

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65986">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65986</a>

Добавить в избранное

0

Русский язык (и любой другой) еще никто не отменял. Как вы планируете бороться с чем-либо этими минусиками, если не понятно, чем вызван этот минус?

комментарий 11 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 23:02:10
отредактирован 11 марта 2012 года в 23:06:40

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65990">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65990</a>

Добавить в избранное

0

про русский и др язык на сайте - это вообще не в тему, не ко мне вопрос...

а вот про минусы это Вы правильно заметили, сколько месяцев я тогда доказывал и обосновывал необходимость, что бы добавили обязательным комментарий при постановке минуса... а раньше этого не было, ставили минусы и по причине, кому что в голову придет, а кому поставили сидел и репу чесал... сейчас хотя бы причина видна, спасибо Александру список хороший и по делу только!... новичков тем самым защитили тогда очень здорово!

комментарий 12 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 23:17:58
отредактирован 11 марта 2012 года в 23:19:57

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65830">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65830</a>

Добавить в избранное

0

Комментарий удалён

комментарий 4 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:23:19

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65831">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65831</a>

Добавить в избранное

0.5

Очень прилично, нечего сказать :(

Теперь по поводу "китайский нормальный язык просто его труднее понять украинского..." - у нас же есть волшебный переводчик в гугл хроме :) забыли??!! сами же посоветовали- так что понять его одинаково. Да?!
Ну и зачем вообще тогда было упоминать про Китай?

комментарий 5 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:26:58

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65835">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65835</a>

Добавить в избранное

0

"Я чужд разным там нац движениям и т.д. Но совесть не позволяет промолчать." Вы еще более националист чем я потому как Вас заело что написалось по украински.Вы же первые вспетушились. И давайте не будем апелировать на счет китайского, ведь я написал что все три языка одинаковы в отличии китайского и что понять можно для интелектуального человека. А то что Вы препинаетесь это доказывает Вашу неприязнь к украинскому языку.

комментарий 6 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:37:08

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65836">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65836</a>

Добавить в избранное

0

Прошу извинения за резкость в Ваш адресс!

комментарий 6 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:38:31

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65838">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65838</a>

Добавить в избранное

0.5

Принято.
Посмотрите мой ответ выше пожалуйста по поводу "заело". Почему на англо-американский сайтах все пишут по английски, даже немцы например?

комментарий 7 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:44:42

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65832">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65832</a>

Добавить в избранное

1.3

Уважаемые коллеги, давайте не будем переходить за грань приличия и на этом остановимся! Не хватало нам еще перессориться.

комментарий 5 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:32:25

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65817">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65817</a>

Добавить в избранное

0

И после этого мы удивляемся, что братья славяне в НАТы всякие хотят вступить. Бережней относиться надо друг к другу господа, бережней!
А на счет "минусовок" - это уже не инструмент стал, а орудие уничтожения честности и открытости:((((((

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 15:42:04
отредактирован 11 марта 2012 года в 15:54:23

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65839">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65839</a>

Добавить в избранное

0

"Я не могу говорить так красиво,как ГЕНЕРАЛ,поэтому скажу проще-"ЗА ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ!"

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 16:51:42

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65869">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65869</a>

Добавить в избранное

1.8

Очень не хочется, чтобы перепалка продолжалась, а то, что сейчас расскажу, надеюсь, поможет её погасить.
Несколько лет назад отдыхал в Турции. Известно, что большая часть туристов там теперь из Германии и из России. Туристов нужно возить на экскурсии, на всех языках их вести не будешь, так что в основном это английский, русский и немецкий. Встретились мне два парня из Эстонии. Они русские, говорят соответственно, но возникла тема: по-эстонски экскурсий нет, и не будет. Эстонцы, как нация, сильно потеряли, отказавшись от языка своего соседа с великим культурно-историческим потенциалом. При том, что в Эстонии была традиция преподавания русского языка. В результате они сменили язык межнационального общения с русского на английский. Вольному – воля. То же самое можно сказать и обо всех нациях бывших советских республик, где русский язык не стал вторым государственным. Увы, это случилось, обсуждать здесь нечего. Но в этом случае нам нужно переходить на язык международного общения – английский. Ключевое слово здесь – нужно. Именно нужно, но не обязательно. Естественно, что человек любой национальности вправе выразить свои мысли на государственном языке своей страны. Просто он должен сознавать, что круг лиц, до которых дойдёт смысл его высказываний, сужается. И тут мы имеем «две стороны медали». С одной стороны, обеспеченное право выражения на государственном языке у себя дома, а с другой – согласие или несогласие публиковать этот текст владельцами средств массовой информации в других государствах. Правилами Аммонит.ру не запрещается (поправьте, если тут соврал) публикация текстов на языках, отличных от русского. Поэтому факт публикации на украинском языке нужно признать возможным и тут претензий никаких быть не может. Всю перепалку относительно языка публикации нужно просто прекратить. Не выделяя его особо, скажу, что и на китайском в соответствии с сегодняшними правилами (поправьте, если тут соврал) тоже можно публиковать. Просто публикующий должен отдавать себе отчёт относительно объёма целевой аудитории. Итак, о языке публикации более не говорим. Теперь о внешнем виде. Безусловно, публикация сделана очень неряшливо и пренебрежительно к читателю. Но не забывайте о целевой аудитории! Публиковавший это не адресовал свой текст русскоязычным посетителям сайта, но украинцам! И именно им нужно решать, как они относятся к внешнему виду и тексту публикации. И это их полное право. Мы (русскоговорящие) тоже можем выразить своё мнение, но... И, наконец, последнее слово – за администратором сайта. Если публикация вопиюще нарушает правила, и автор не собирается исправлять положение, - это одно. Если положение поправимо, - другое.
Есть ещё один тонкий момент. На сайте не должно быть никаких «глупостей» (разжигания розни, оскорблений определённых лиц и т.п.). Проконтролировать это администратор может только на языках, которые он знает или знают его доверенные лица. Но для того и устанавливаются ПРАВИЛА поведения на сайте...
Всё уже сказано. То, что сказано о языке публикации, сказано зачастую эмоционально и зря. Последнее слово за администратором. Нам же надо любить друг друга не зависимо от языка, и находить общий язык для ОБЩЕНИЯ, а не для разобщения.

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 18:14:00

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65884">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65884</a>

Добавить в избранное

1.5

Прочитал я все это дело... а Вам не кажется, что эта публикация не что иное, как тролинг в чистом виде?!!...

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 18:44:39

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65888">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65888</a>

Добавить в избранное

0

Нет, не кажется. Я украинского не понимаю...

комментарий 3 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 18:57:37

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65890">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65890</a>

Добавить в избранное

0

Я про все наши комментарии, реакция-то сообщества сайта вообще-то предсказуемая и скорее всего на др сайтах уже до нас не один раз опробованная!

комментарий 4 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 19:03:23
отредактирован 11 марта 2012 года в 19:04:25

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65929">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65929</a>

Добавить в избранное

0.3

И даже после такого уточнения - не кажется. Мы просто пытаемся лучше понять друг друга...

комментарий 5 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 21:04:29

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65950">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65950</a>

Добавить в избранное

0.8

Дякую за Ваш лист. Писатиму відповідь українською, бо в моїй російській мові можу припускатися помилок, а "калічити" будь-яку мову - вважаю не прийнятно. Отже, статтю розміщував вперше і дуже здивований що багатьом "коментаторам" важливіша "форма" ніж "зміст". Технічні помилки визнаю, але після такого "поносу" задумався чи випрявляти, чи зняти текст.

комментарий 6 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 21:53:07

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65953">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65953</a>

Добавить в избранное

1.5

Удалять текст не надо (кому непонятно - google в помощь), а вот рисунки добавить стоит.

комментарий 7 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 21:57:06
отредактирован 11 марта 2012 года в 21:57:41

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65956">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65956</a>

Добавить в избранное

1.8

Буду пробувати додати фотки.

комментарий 8 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 22:01:09

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65970">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65970</a>

Добавить в избранное

0.5

Фотографии в публикацию надо добавлять так: В "личном кабинете" есть "Специальная папка". Туда надо загрузить фотографию. Затем Вы увидите адрес этой фотграфии. Его нужно записать в квадратных скобках и вставить в текст.

комментарий 9 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 22:21:28

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65984">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#65984</a>

Добавить в избранное

0

"дуже здивований що багатьом "коментаторам" важливіша "форма" ніж "зміст"."
Без хорошей формы не понять содержания. Без иллюстраций не понять текст. Просто добавьте рисунки!

комментарий 7 уровня

Комментарий создан 11 марта 2012 года в 22:43:31
отредактирован 11 марта 2012 года в 22:44:27

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66156">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66156</a>

Добавить в избранное

3.5

к вопросу об источнике
эта заметка была опубликована в тезисах конференции
“Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин”, которая прошла в г. Львов в октябре 2010 года

скачать архив с пдфом сборника (с картинками, само собой) можно по этой ссылке: http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/HIST_GEO/conf/biostrat2010.zip

P.S. А на фотографии с мероприятия (включая фотографии аммонитов) можно посмотреть вот здесь: http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/HIST_GEO/conf/biostr_conf_2.html

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 12 марта 2012 года в 19:33:35
отредактирован 12 марта 2012 года в 19:40:05

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66180">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66180</a>

Добавить в избранное

0

Дякую Михайле. Влучно підкоригували :)

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 12 марта 2012 года в 21:12:55

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66293">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66293</a>

Добавить в избранное

6

Лет 15 назад по службе мне довелось встретиться с внуком Степана Бандеры, тоже Степаном и гражданином Канады. Разговор носил светский неполитический характер, детали уже стерлись, запомнилось только то, что он хорошо понимал украинский и почти не понимал русский.

Вчера поздно вечером получил просьбу от товарища-каталонца, специалиста по ископаемым крабам, перевести на украинский резюме к его английской статье о находках в районе Карпатского краевого прогиба. Просидел до полуночи, потому что ему это было важно, выполнил просьбу.

Два вывода.

Второй – для каталонца важно, чтобы резюме к научной статье с украинским материалом было на языке носителей местонахождения. Ему важен результат, но он также уважительно относится к нюансам своего дела.

Первый – неважно, какой язык ты считаешь родным и, соответственно, его защищаешь. Важно не провоцировать аудиторию общения, намеренно или по наивности. Деликатность и человеколюбие не менее важны для узко специализированной аудитории, нежели глубокие познания. Они формируют благоприятную атмосферу общения и совершенно незаменимы для приличного общества, каким, как я полагаю, мы являемся.

Новому члену форума необходима помощь и поддержка, будьте великодушны и в ответ получите положительную обратную связь.
Давайте обсуждать палеонтологию, оставив в покое языковый вопрос. Говорю это как человек, который в разгар оранжевой революции не боялся говорить в Ивано-Франковской области «Я из Донецка» :)

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 13 марта 2012 года в 12:47:11

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66660">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66660</a>

Добавить в избранное

0

Судя по изменившейся в ходе дискуссии оценке - коллективный Разум победил! С чем Всех нас и поздравляю!

комментарий 1 уровня

Комментарий создан 15 марта 2012 года в 09:11:32
отредактирован 15 марта 2012 года в 09:12:13

<a href="http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66673">http://www.ammonit.ru/text/423.htm#66673</a>

Добавить в избранное

0.5

Только вот фотографий так и не появилось... :-)

комментарий 2 уровня

Комментарий создан 15 марта 2012 года в 10:20:41Страница сгенерировалась за 0.0870749950409 секунд